-Ymmärtävä, käsittävä ja oivaltava kumppanisi kasvussa ja kehittämisessä -

Näyttökuva 2018-01-26 kello 18.54.41.png
 

 

Inse tarkoittaa käsittämistä, ymmärtämistä ja oivaltamista.

Inse Consulting Oy (entinen Ejerco Oy) on suomalainen asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminnan tavoitteena on luoda molemminpuoliseen luottamukseen ja arvostukseen perustuvia pitkäaikaisia kumppanuuksia niin pienten kuin suurienkin asiakkaittemme kanssa. Toimintamme kulmakiviä ovat asiakkaittemme liiketoiminnan ymmärtäminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien oivaltaminen. Tavoitteena on aina toiminnan hallittu ja terve kasvu, kasvun rahoituksen mahdollistaminen ja konkreettinen tekeminen. Olemme olleet mukana myös lukuisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä yritysjärjestelyissä. Viime vuosien aikana olemme olleet mukana yli 300 asiakkaamme kasvutarinassa.

 

Olemme ely:n Yritysten kehittämispalveluiden valtakunnallisia asiantuntijoita teemoilla Analyysi, Kasvu ja kansainvälistyminen, Tuottavuus ja digitalisointi sekä Innovaatioiden kaupallistaminen. Olemme myös Business Finlandin hyväksytty Innovaatioseteli-palveluntuottaja.

Palveluitamme ovat:

1.
Tavoitteen ja tahtotilan määrittäminen

On tärkeää, että yrityksellä on kokenut ja osaava luottopartneri, joka tuntee yrityksen historian tai toimialan tarpeet, sekä osaa sparrata  strategiatyössä, kun tavoitteena on kehittyä, kasvaa tai kansainvälistyä.

O.

2. Toimenpiteiden ja resurssoinnin suunnittelu

Suunnittelemme yhdessä, miten tavoitetila saavutettaisiin. Mitä osaamista tarvitaan, mistä se hankitaan, mitä se maksaa. Miten kehittämistoimenpiteet ajoitetaan?

3.
rahoituksen suunnittelu

Osa onnistunutta hanketta on suunnitella, miten kehittämishanke rahoitetaan. Minkä verran rahaa tarvitaan? Onko käytössä kassavirtaa tai haetaanko luototusta, mistä? Onko olemassa kehittämistä tukevia tukimuotoja, joita voitaisiin hyödyntää? Tehdään laskelmat onnistuneen hankkeen toteuttamiseksi sekä mahdolisia rahoitus-/ tukihakemuksia varten. Autetaan rahoituksen hakemisessa.

4.
Toimenpiteiden toteuttaminen ja kasvu

Olemme usein mukana myös osana itse hanketta. Hankkeen sisältö voi liittyä erilaisiin kartoituksiin, digitalisaation hyödyntämiseen, erilaisten prosessien kehittämiseen.