top of page

 

-Ymmärtävä, käsittävä ja oivaltava kumppanisi kasvussa ja kehittämisessä -

 

Inse tarkoittaa käsittämistä, ymmärtämistä ja oivaltamista.

Inse Consulting Oy on suomalainen asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminnan tavoitteena on luoda molemminpuoliseen luottamukseen ja arvostukseen perustuvia pitkäaikaisia kumppanuuksia niin pienten kuin suurienkin asiakkaittemme kanssa. Toimintamme kulmakiviä ovat asiakkaittemme liiketoiminnan ymmärtäminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien oivaltaminen. Tavoitteena on aina toiminnan hallittu ja terve kasvu, kasvun rahoituksen mahdollistaminen ja konkreettinen tekeminen. Olemme säännöllisesti mukana myös lukuisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä yritysjärjestelyissä. Viime vuosien aikana olemme olleet mukana yli satojen  asiakkaamme kasvutarinassa.

Lisäksi olemme kehittänet ketterän menetelmän skaalautuvien mobiiliratkaisujen tuottamiseksi

Palveluitamme ovat:

Etusivu: Welcome

1.

Toiminnan Tavoitteen ja yrityksen  tahtotilan määrittäminen

On tärkeää, että yrityksellä on kokenut ja osaava luottopartneri, joka tuntee yrityksen historian tai toimialan tarpeet, sekä osaa sparrata  strategiatyössä, kun tavoitteena on kehittyä, kasvaa tai kansainvälistyä.

O.

2.

Tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi välttämättömien  Toimenpiteiden ja resurssoinnin suunnittelu

Suunnittelemme yhdessä, miten tavoitetila saavutettaisiin. Mitä osaamista tarvitaan, mistä se hankitaan, mitä se maksaa. Miten kehittämistoimenpiteet ajoitetaan?

3.

toimenpiteiden rahoituksen suunnittelu

Osa onnistunutta hanketta on suunnitella, miten kehittämishanke rahoitetaan. Minkä verran rahaa tarvitaan? Onko käytössä kassavirtaa tai haetaanko luototusta, mistä? Onko olemassa kehittämistä tukevia tukimuotoja, joita voitaisiin hyödyntää? Tehdään laskelmat onnistuneen hankkeen toteuttamiseksi sekä mahdolisia rahoitus-/ tukihakemuksia varten. Autetaan rahoituksen hakemisessa.

4.

Kehittämistä tukevien Toimenpiteiden toteuttaminen
ja kasvu

Olemme usein mukana myös osana itse hanketta. Hankkeen sisältö voi liittyä erilaisiin kartoituksiin, digitalisaation hyödyntämiseen, erilaisten prosessien kehittämiseen.

Etusivu: Service
bottom of page