top of page

Vinkkejä pk-yritysten kasvuun ja rahoitukseen

Edellytykset kannattavaan liiketoimintaan on ehtona hanketuelle, jonka osuus on tyypillisesti 20–50 prosenttia rahoitustarpeesta. ELY-keskukset, Maaseuturahasto ja Business Finland hallinnoivat tukea Suomessa.

Suomi saa Euroopan unionilta (EU) tukea kahdesta rakennerahastosta, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta. Tukien osalta on käynnistynyt juuri uusi ohjelmakausi vuosille 2021–2027. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla valmistelussa olevalla kansallisella ohjelmalla on tarjolla noin 1,9 miljardia euroa EU-rahoitusta.

Pitkään yritysten hankerahoituksen suunnittelussa ja toteutuksessa mukana ollut partneri Paula Makkonen Inse Consultingista myöntää, että rahaa on hyvin tarjolla. Yrityksen omaa rahoitusosuutta ja riskiä se ei kuitenkaan poista. – Tukiraha tulee osin EU:lta ja osin kansallisista varoista. Tuen osuus on kehittämishankkeissa tyypillisesti 50 prosenttia ja investoinneissa 20–35 prosentin luokkaa. Hankkeisiin ja niiden rahoitukseen pääsevät mukaan kaikenkokoiset yritykset mikroyrityksistä lähtien, myös aloittavat yritykset. Tietyt ehdot tulee kuitenkin täyttää. – Yrityksellä tulee olla edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Tavoitteena on tuottaa uusia innovaatioita, tuotteita, palveluita ja työpaikkoja sekä kehittää tai laajentaa liiketoimintaa. Kestävä kehitys vahvasti mukana Eri alueilla Suomea on erilaiset linjaukset tukien suhteen. Rahoituksen pääpaino on Itä- ja Pohjois-Suomessa, mutta myös muualla on mahdollisuus saada tukirahoitusta. Makkonen korostaa, että kyse on nimenomaan tuesta eli rahaa ei tarvitse maksaa takaisin. EU-tukirahoitusta hallinnoi Suomessa pääasiassa kolme tahoa. ELY-keskusten kontolla ovat investoinnit, tuotekehitys sekä osaamisen ja toiminnan kehittäminen. Business Finland suuntautuu puolestaan innovaatioihin ja kansainvälistymiseen liittyviin hankkeisiin. EU:n maaseuturahaston myöntämiä tukia ohjaavat ELY-keskusten lisäksi Leader-ryhmät.


– Maaseuturahaston tuissa on mukana paljon matkailuun liittyviä hankkeita. Kokeilutyyppiset uudet liikeideat soveltuvat hyvin myös mikro- ja aloittaville yrityksille. Tuotekehitys, digitalisaatio, kiertotalous, energiatehokkuus, kasvu ja kilpailukyky, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, kansainvälistyminen; siinä aihealueita, joihin kehittämishankkeet voivat kohdistua. – Moni rahoitustekijä liittyy suoraan tai välillisesti ympäristöön, kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen. Eli tämän vuosikymmenen tärkeisiin teemoihin. Nyt on hyvä aika suunnitella ja valmistautua Uuden ohjelmakauden myötä uudistuvat myös hakukäytännöt ja työkalut, joiden työstäminen ottaa oman aikansa. Hankkeen saa aloittaa omalla vastuulla, kun hakemus on jätetty hyväksytysti sisään. Sitä ennen on hyvä paneutua huolelliseen valmisteluun.


– Nyt on hyvä aika suunnitella ja tehdä tarvittavat laskelmat. Liiketoimintasuunnitelma, rahoituslaskelma ja resurssointi tulee kaikki miettiä valmiiksi. Makkonen kannustaa yrittäjiä miettimään kolmen vuoden aikaperspektiivillä yrityksen kehityshankkeita. Miten toimintaa ja prosesseja tulee kehittää ympäristö- ja vastuullisuusnäkökulma huomioiden. Apua työhön tarjoavat tukea hallinnoivien tahojen lisäksi kuntien elinkeinoyhtiöt, uusyrityskeskukset ja Makkosen yrityksen kaltaiset EU-hankkeisiin erikoistuneet toimijat.


Teksti Vesa Vainio Kuva Shutterstock


Julkaistu 30.12.2021, OP Media

https://www.op-media.fi/yrittajyys/euroopan-unionin-tukirahaa-on-tarjolla-myos-pienille-ja-keskisuurille-yrityksille/


Commentaires


Single post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page