top of page

Viimeisimmät uutiset yritysten kehittämisrahoitukseen ja tuotekehityskustannusten verotusetuihin liittyen!


Vuoden vaihtuminen on jälleen tuonut uudistuksia yritystukiin ja niiden käsittelyyn verotuksessa.

 

Yleistä:

-       Deminis-tuen enimmäismäärään liittyvät muutokset: De minimiksellä tarkoitetaan nk. vähämerkityksellistä tukea, jota yrityksen ei tarvitse maksaa takaisin. Tukea voi muodostua esimerkiksi Ely-keskuksen tai BF:n myöntämistä yritystuista, TE-keskuksen myöntämistä työllistämistuista tai vaikkapa Finnveran myöntämistä lainantakauksista. Saaduista tuista kannattaa pitää tarkkaa kirjanpitoa vaikkapa yksinkertaisen excel-tiedoston muodossa. Määrän voi tarkistaa saaduista päätöksistä, jotka löytyvät tarvittaessa myöntäjän hakuportaaleista. Aikaisemmin kumulatiivinen määrä oli 200 000€. Määrää on nostettu vuoden 2024 alusta 300 000€oon.

-       Deminimis-tuen määräytymisperuste: aikaisemmin 3 vuoden jakso on määritetty verovuotena. Nyt määräytymisaikaa on tarkennettu siten, että se lasketaan päätöspäivämäärästä ja siitä 3 vuotta eteenpäin.

 

Business Finlandin tuet:

-       Jatkossa rahoitusta tullaan ohjaamaan enemmän TK-toimintoihin, ja se huomioidaan myös nk. deminimis-muotoisten rahoitusten ehdoissa ja suuntaamisessa.

-       Innovaatioseteli myönnetään jatkossa vain alle 5-vuotiaalle yritykselle. Maksimi tuen määrä on 75% 6000€n hankkeesta, eli omavastuu on 25% eli 1500€. Innovaatioseteli myönnetään nyt IPR kartoituksiin ja selvityksiin, hakemuksiin; palvelun tai tuotteen prototyypin kehittämiseen; tai mittaus- tai testipalveluihin. Palveluntuottajalla pitää olla osaaminen palvelun tuottamiseksi ja ostetuista palveluista tulee tuottaa myös konkreettinen tuotos, joka liitetään raportin ja maksatushakemuksen liitteeksi.

-       Tempo-rahoituksessa tulee jatkossa pystyä esittämään konkreettinen ja uskottava suunnitelma, mitä hankkeessa saatujen tulosten perusteella tehdään ja mitkä seuraavat toimenpiteet ovat. Muut vaatimukset pysyvät ennallaan (alle 5-vuotialle, rahoitus- ja resurssivaatimukset)

-       Market Explorer jatkaa yli 5-vuotta vanhoille yrityksille.

-       NIY-rahoituksessa 3. erän lainasta on tehty tukea.

Business Finlandin monet tuet ovat ruuhkan takia tauolla, mutta aukeavat kyllä, joten on hyvä suunnitella hankkeen toimenpiteet ja suhde strategiaan hyvissä ajoin.

 

Ely-keskusten rahoitus:

-       Rahoitushaut jatkuvat eri teemoin eri puolilla Suomea. Kannattaa aina tarkistaa kunkin alueen rahoitusstrategia, mihin rahoitusta suunnataan. Kullakin haulla on oma hakuaikansa ja teemansa, eli jatkuvaa hakuaikaa ei välttämättä enää ole.

 

Verotus:

-       Verotuksen osalta yritykset pystyvät hyödyntämään kahdenlaisia lisävähennyksiä verotuksessa kustannuksista, jotka kohdistuvat tuotekehityskustannuksiin.

o   Määräaikainen tutkimus ja kehittämistoiminnan lisävähennys verovuosina 2021 – 2027 (pääpaino tutkimusorganisaation laskuttamissa alihankintamenoissa), ja

o   yhdistelmävähennys, johon huomioidaan myös palkat sekä ostopalvelut.Comentarios


Single post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page