top of page

Tiesitkö, että suurissa kaupungeissa vainajista jo lähes 80% tuhkataan?

Hau­ta­jais­ten voi­si aja­tel­la ole­van mah­dol­li­sim­man pe­rin­tei­siä ta­pah­tu­mia, mut­ta niin vain yh­teis­kun­nan muu­tok­set ja tren­dit vai­kut­ta­vat nii­hin­kin. Kuluttajien tietoisuus ja eettisten ja ekologisten arvojen muutos on alkanut vaikuttaa konkreettiseen myös hautauskäytänteisiin. Suomen hautausala sai vuoden 2017 alussa uudet hautausalaa koskevat ympäristöohjeet, mikä ohjaa koko prosessia, mutta asettaa myös laatukriteerit arkuille ja uurnille. Se koskee sekä tuhkausta ja maahautausta. Tuhkauurnan pitäisi maatua säädösten mukaan 15 vuodessa. Kaikki markkinoilla olevat uurnavaihtoehdot eivät sitä valitettavasti tee.


Turussa toimiva Tierra Finlandia www.tierrafinlandia.fi ja sen kantava voima Pia Zettinig tuottaa uniikkeja ja ekologisia saviuurnia, jotka muotoillaan yksilöllisesti käsityönä ja Pian sanoin: ’sydämen sävelmän ohjaamina’. Yhden käsityönä valmistettavan uurnan valmistamiseen voi sisältyä kaikkiaan lähes 100 työvaihetta. Uurnan voi valmistaa myös itse Pian ohjaamana: ’Monikaan ei uskoisi, että uurnan valmistaminen läheiselle tai itselle, voi olla paitsi vapauttavaa, mutta myös hauskaa.’


Pia tuottaa sekä personoituja että valmiin malliston mukaisia uurnia myös lemmikeille. Maatuvia uurnia ei polteta, ja siksi ne ovat ekologisempia kuin monet muut markkinoilla olevat vaihtoehdot.


Yritys sai rahoitusta toiminnan kehittämiseen ja tällä hetkellä yrityksessä tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää esimerkiksi robotiikkaa joissakin prosessin eri vaiheissa.
Comentarios


Single post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page