top of page

Tiesitkö, että erilaisten kuriiripalveluiden vuotuinen käyttö ylittää pian 400 miljardia USD?
MyXline on jakamistalouden periaatteeseen nojautuva innovatiivinen kuljetusratkaisu, jolla pyritään vähentämään CO2-päästöjä, sekä tuottamaan aitoa asiakaslisäarvoa mahdollistamalla nopeat pikakuljetuspalvelut valjastamalla olemassa olevat kuljetusresurssit hyötykäyttöön. Suomessa liikkui vuonna 2020 noin 100 miljoonaa kuljetusta, joista noin 1% arvioidaan olevan nk. pikakuljetuksia eli noin 1 000 000 lähetyksen verran. Määrän uskotaan olevan muun maailman lailla noususuunnassa samalla kun erilaiset verkkokaupparatkaisut ja niiden käyttö lisääntyy.

Inse Consulting on auttanut MyXlineä hahmottamaan strategiaansa ja saamaan julkista rahoitusta: Inse Consultingin avustamana, yritys sai ely:n yritysten kehittämisavustusta sekä valmistautuu laajempaan rahoituskierrokseen. MyXlinen hallituksen puheenjohtaja Mika Seppänen kuvailee yhteistyötä seuraavasti: ”Inse Consultingin vakuuttava osaaminen, laajat verkostot ja mutkaton yhteistyö ovat olleet MyXlinelle ensiarvoisen tärkeitä rahoitusmahdollisuuksien kartoittamisessa ja saamisessa. Uskomme pitkäaikaiseen yhteistyöhön Inse Consulting kanssa”.


https://myxline.fi/


תגובות


Single post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page