top of page

Perinteikäs Kopio Niini on uudistunut ja uudistaa myös toimintatapansa

Suomessa ja globaalistikin painomarkkinat ovat olleet murroksessa jo pitkään ja samansuuntaisen kehityksen odotetaan myös jatkuvan. Murros näkyy vahvimmin painetun median tuottojen voimakkaana trendilaskuna sekä digimedian kysynnän kasvuna.Samalla alan yleinen kannattavuustaso on heikentynyt. Murrosta ajaa digitalisaatio ja asiakaskäyttäytymisen muutos. Kokonaispalvelutarkastelun näkökulmasta kilpailukenttä on nykyään kuitenkin hyvin hajanainen. Tällä hetkellä toimialan suurin kasvu tulee digitaalisesti tuotetuista palveluista, joiden tuottaminen on toimialalla hyvin fragmentoitunutta.


Niini & Co. on uudistanut nimensä ja organisaationsa, ja sitä kautta tunnistanut tarpeen myös uudistua ja kehittää sekä sisäisiä että ulkoisia palveluprosessejaan vastatakseen paremmin markkinoiden tarpeeseen. Prosessista kerrottiin kuluvalla viikolla myös Kauppalehdessä. On ollut ilo olla mukana!
Kuva: Niini & co. kotisivu www.niini.fi
Comments


Single post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page