top of page

Neurospectrum Oy kehittämään kaupallista Ydintaitovalmennus-konseptia

Tiesitkö, että neuropsykiatrisen (nepsy)diagnoosin saaneiden nuoren määrä on kaksinkertaistunut vuosien 2000 ja 2020 välillä. Nepsy-lasten ja -nuorten haasteet kouluympäristössä ilmenevät oppimisvaikeuksina, aistipulmina ja häiriökäyttäytymisenä, joista pahimmillaan voi nuorille seurata porttikieltoja kouluun ja koulupudokkuutta, sillä liian monesta koulusta ja liian monelta ammattilaiselta puuttuu neurokirjon osaaminen. Haasteiden myötä myös sijaishuoltoon päätyvien nuorten määrä kasvaa: jopa 68 prosentilla huostaanotetuista on diagnosoituja tai diagnosoimattomia neurokirjon pulmia. Pelkästään sijaishuollon kustannukset vuonna 2018 olivat 881 milj euroa.

Neurospectrum Oy on vuonna 2020 perustettu yritys. Neurospectrum on saanut elyn Yritysten kehittämisavustusta kaupallisen Ydintaitovalmennuksen konseptoimiseksi ja tuotteistamiseksi. Ydintaitovalmennuksen tarkoituksena on antaa nepsy lasten/nuorten kanssa toimiville ammattilaiselle

käytännön työkaluja lapsen ja nuoren kanssa toimimiseen.


Inse Consulting Oy on ollut mukana tämänkin uuden liiketoiminnan kehittämisessä.


Lisätietoja: www.neurospectrum.fi, Kristiina Kantola

Comments


Single post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page