top of page

Memoera kehittämään uuden sukupolven tuotteita

Suomessa arvioidaan olevan noin 200 000 muistisairasta henkilöä ja ennakoidaan, että muistisairauteen sairastuu Suomessa vuosittain noin 14 500 henkilöä. THL:n arvioiden mukaan muistisairaiden määrä kasvaa kaksin–kolminkertaiseksi nykyisestä vuoteen 2050 mennessä. Suomen tilanne ei ole ainutlaatuinen, vaan muistisairauksien määrän ennustetaan tuplaantuvan myös koko Euroopassa.


Memoera Oy on hämeenlinnalainen yritys, jonka liikeidea perustuu kotimaisten Memoera-tuotteiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Innovatiiviset tuotteet tukevat, edistävät ja vahvistavat iäkkäiden ja muistisairaiden itsenäistä toimintaa ja kuntoutusta viihteellisin keinoin. Memoera tavoitteena on yhdistää digitaaliset teknologiat, kognitiiviset ja fyysiset toimintakykyä edistävät harjoitustehtävät ainutlaatuisiksi tuotteiksi, jonka käyttäminen on helppoa, hauskaa ja turvallista. Memoera-tuotteet ja -harjoitteet on kehitetty yhteistyössä asiakkaiden ja terveydenhuollon eri alojen asiantuntijoiden kanssa.


Memoera Oy on saanut ely:n yritysten kehittämistukea seuraavan sukupolven innovatiivisten tuotteiden ja harjoitteiden kehittämiseen.


Inse Consulting Oy on ollut mukana suunnittelemassa Memoera Oy:n kasvustrategiaa.


Lisätietoja: www.memoera.fiComments


Single post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page